Det finns många olika typer av fräsningar och vilken av dem man behöver utföra beror på stubbarna, miljön och önskemål. Vi på Stubbfräs .se kan kostnadsfritt komma ut till dig och titta på ditt ärende och avgöra vad som behöver utföras hos dig. Vi kan även utföra flera olika typer av fräsningar vilket gör att vi kan ta oss an alla typer av uppdrag.

Du behöver inte vara hemma för att vi ska kunna utföra fräsningen. Givetvis föredras det, men om du inte är på plats, var noga med att tydligt markera ut stubbarna ifråga så att inga missförstånd uppstår.

Normalfräsning

En så kallad normalfräsning utförs när man fällt ett träd och enbart vill ta bort stubben som blir kvar efteråt. Normalfräsning kan man även benämna som stubbfräsning alternativt rotfräsning.

En normalfräs gör ett snabbt och effektivt jobb, det är en egenutvecklad maskintyp med hög flexibilitet och prestanda. En normalfräs löser cirka 98 % av de fräsuppdrag som efterfrågas, detta utan att lämna några större spår i grönytorna.

Djupfräsning

Djupfräsning utför man om man tex ska plantera nya träd på samma plats efter fällning och fräsning. Vanligtvis fräser man cirka 5-10 centimeter under marken men vid en djupfräsning går man ner cirka 40-50 centimeter under marken och fräser alltså ett nytt planteringshål. Djupet gör det möjligt att plantera exempelvis nya träd för att ersätta de borttagna.

Att plantera nya träd på samma plats som det gamla skapar dessutom bättre förutsättningar för de nya träden att överleva, detta är en anledning till att det förordas av många trädexperter.

ATV-fräsning

En ATV-fräs använder man sig vanligtvis av vid platser där framkomligheten är begränsad. Vi har hittills inte stött på en enda typ av terräng där ATV-fräsen inte tagit sig fram och fullföljt sitt uppdrag. Den tar sig lätt fram på egen hand med lågt marktryck och förstör inte omgivningen, man kan alltså enkelt plantera nya växter efteråt. ATV-fräsaren är en egenutvecklad specialdesignad maskin som är byggd på många års erfarenhet av fräsning i botten.

Skötselfräsning

När man utför en skötselfräsning försvinner risken för skada på maskiner, minskar nedskräpningen och även behovet av att trimma runt stubbarna. Jämfört med att ta bort stubbar på andra sätt har skötselfräsning två viktiga fördelar:

1) Minimala skador
När man fräser bort stubbar är det enbart den direkta ytan där själva stubben står som bearbetas. I jämförelse med grävning som innebär markskador på kringliggande områden är detta en markant skillnad. Utrustningen som används vid skötselfräsning är specialbyggd och har ett lägre marktryck för att helt enkelt minska risken för skadegörelse på miljön kring stubbarna som ska tas bort.

2) Lägre totalkostnad
Eftersom att du slipper både lastning, bortforsling och framförallt deponering av de borttagna stubbarna innebär fräsning en lägre totalkostnad.

Efter att vi utfört en fräsning blir det en del stubbrester kvar, som flisor och spån. Dessa tar du enkelt hand om själv genom att antingen hyra ett släp och forsla bort allt med, alternativt kan du göra fina stigar på tomten av det överblivna spånet. Vanligtvis tar vi inte hand om de överblivna resterna men om du verkligen vill ha hjälp med det bör du meddela detta innan.