När det kommer till prissättning av en stubbfräsning är det viktigt att man är medveten om vad som är ett rimligt pris för tjänsten. Vi på Stubbfräs .se vill att du som kund ska förstå vad det är du betalar för och hur det fungerar att utföra tjänsten. Det finns en del faktorer som spelar in och kan påverka priset, det kan vara faktorer som storleken på stubben, antalet stubbar och vad det är för sorts fräsning som ska utföras.

Fördelarna i våra priser av stubbfräsning:

  • Du får alltid ett fast pris så du slipper fundera över vad slutkostnaden blir.
  • Vi ger alltid ett rättvist pris och du behöver aldrig betala mer än nödvändigt.
  • Du får en kompetent stubbfräsare som utför ett kvalitativt jobb.

Faktorer som kan påverka priset

Som ovan nämnt finns det vissa faktorer som kan påverka priset av att ta bort en stubbe. Storleken på din stubbe spelar naturligtvis roll, är den i det större slaget innebär det också mer jobb och ett högre pris. Ett sätt att beräkna priset på är kronor per centimeter av stubbens diameter.

Man kan även välja att beräkna priset utifrån antalet stubbar vilket är det vanligaste sättet. Med vårt fastpris betalar du 900 kronor efter RUT-avdraget på första stubben och sedan 450 kronor per varje extra stubbe. Max diameter på stubben får då ej överstiga 70 cm på det bredaste stället och vi fräser ner stubben 5-10 cm under marknivå. Är stubben bredare så kostar det 150 kr extra per 10 cm. Om stubben är bredare än 120 cm så hör av dig så kommer vi ut och ger dig en kostnadsfri offert.

Tredje orsaken som kan spela roll är vilken typ av fräsning som behöver utföras. Är det så att du ska utföra en rensning av din markyta som består av många stubbar kan du istället förvänta dig att betala ett timpris för stubbfräsningen. Timpriset varierar beroende på stubbens storlek och typen av fräsning. Om du betalar ett timpris ska du ha i beaktande att du även får bekosta de eventuella skador som kan uppstå på fräständerna, exempelvis om vi skulle köra in i stenar eller spikar som kan finnas i stubben. Man bör aldrig fräsa mer än 45 min åt gången, för att undvika överhettning på maskinen. När du betalar timpris tillkommer det alltid en etableringskostnad. Vi tar sällan betalt per timme utan ser hellre att vi kommer överens om ett fast pris innan utförandet. Då får du ett direkt pris och slipper fundera över vad slutkostnaden kommer bli.

Efter fräsningen blir det en del stubbrester kvar, som flisor och spån. Dessa tar du enkelt hand om själv genom att antingen hyra ett släp och forsla bort allt med, alternativt kan du göra fina stigar på tomten av det överblivna spånet. Vanligtvis tar vi inte hand om de överblivna resterna men om du verkligen vill ha hjälp med det får du säga till om det innan.

Utföra fräsning på egen hand eller med professionell hjälp?

Du kan ta bort en stubbe på flera olika sätt. För att få bort stubbar på egen hand kan du hyra en stubbfräs. Det är en maskin som tar bort en stubbe utan att du behöver gräva upp den ur marken. Det som återstår av stubben efter själva fräsningen går att använda som biobränsle. Stubbfräsar består av en vass roterande stålskiva med sylskarpa tänder och blad som skär. När skivan roterar pressas den samtidigt mot stubben och fräser ned trämaterialet i mindre bitar.

Om du hyr en stubbfräs får du ofta en mindre modell, liknande en jordfräs, vilket oftast försvårar utförandet. Det tar betydligt längre tid att blir klar med jobbet och i många fall är det sämre kvalité pga att många har använt maskinen innan dig. I värsta fall kan du få en maskin som har dåliga och nedslitna fräständer som du sedan tvingas betala för. Dessutom får många ont i kroppen vid eget utförande och kan känna av att både rygg och händer vibrerar efteråt. Att utföra en stubbfräsning själv kan alltså innebära en hel del negativa överraskningar vilket är anledningen till det generella rådet att inte göra det på egen hand. Det kan stå dig dyrt och då är det bättre att från början ta hjälp av en kunnig person för att slippa dubbla kostnader och slitningar i kroppen.

För att ta bort stubbar lättast rekommenderar vi alltid att du anlitar en professionell och yrkeskunnig person inom stubbfräsning. Givetvis kan du hyra en stubbfräs och försöka utföra jobbet själv, men kom ihåg att det blir väldigt dyrt om du misslyckas och trots allt blir tvungen att betala för professionell hjälp.